00-021 Warszawa, ul. Chmielna 15, p. 109, tel.: (22) 826 13 65, e-mail: warszawa@sybiracyzg.pl, NIP: 527-258-40-41
Hymn
i odznaki
Oddział
Warszawski
Kronika
wydarzeń
Filmy
i książki
Galeria
Aktualności
Wspomnienia
Informacje
w mediach
Koła
terenowe
Apel
o wsparcie
SP w Kalinowie
Odeszli od nas
Linki

Hymn i odznaki Sybiraków


Godło Związku Sybiraków

Orzeł z koroną i rozerwanymi łańcuchami
Rozerwane łańcuchy są symbolem rozerwania spętania Polski, która była wymazania z mapy Europy przez 103 lata (od roku 1815 do roku 1918)


Hymn Sybiraków       [Posłuchaj: MP3]

Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,
Z rezydencji, białych dworków i chat
Myśmy wciąż do Niepodległej szli,
Szli z uporem ponad dwieście lat !

Wydłużyli drogę carscy kaci,
Przez Syberię wiódł najkrótszy szlak
I w kajdanach szli konfederaci
Mogiłami znacząc polski trakt ....

W Insurekcji Kościuszkowskiej, z powstań dwóch
Szkól, barykad Warszawy i Łodzi
Konradowski unosił się duch
I nam w marszu do Polski przewodził.

A myśmy szli i szli - dziesiątkowani
Przez tajgę, stepy - plątaniną dróg
A myśmy szli i szli i szli - niepokonani
Aż "Cud nad Wisłą" darował nam Bóg !

Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,
Szkół, urzędów i kamienic i chat:
Myśmy znów do Niepodległej szli
Jak z zaboru, sprzed dwudziestu lat.

Bo od września, od siedemnastego
Dłuższą drogą znów szedł każdy z nas:
Przez lód spod bieguna północnego,
Przez Łubiankę, przez Katyński Las !

Na Nieludzkiej Ziemi znowu polski trakt,
Wyznaczyły bezimienne Krzyże ....
Nie zatrzymał nas czerwony kat,
Bo przed nami Polska - coraz bliżej !

I myśmy szli i szli - dziesiątkowani
Choć zdradą pragnął nas podzielić wróg ...
I przez Ludową przeszliśmy - niepokonani
Aż Wolną Polskę raczył wrócić Bóg !!!


Słowa: Marian Jonkajtys
Muzyka: Czesław Majewski


Honorowa Odznaka Sybiraka

Nadawana przez Zarząd Główny Związku:
- Sybirakom służącym społecznie Społeczności Sybirackiej
- Sympatykom Związku Sybiraków, którzy swą działalnością na rzecz Związku realizowali cele statutowe Związku Sybiraków


Krzyż Zesłańców Sybiru

Odznaczenie państwowe, ustanowione przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 17 października 2003 roku (Dz.U. nr. 225 z 2003 r. poz. 2230) nadawane Sybirakom przez Prezydenta Rzeczpospolitej PolskiejWarto odwiedzić:

Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie

Symboliczna Mogiła Zesłańców Sybiru na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Kamień z tablicą Mariana Jonkajtysa w Parku Miejskim w Sulejówku

Rondo Zesłańców Syberyjskich na Ochocie

Kościół Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Al. Stanów Zjednoczonych na Grochowie